+31 76 - 5331331
Service Level Agreement

Service Level Agreement

IP Visie kent twee varianten als het gaat om SLA.

SLA staat voor Service Level Agreement, ofwel een afspraak over het niveau van geboden dienstverlening als er een storing of probleem optreedt.Standaard SLA

Meldingen storingen7 x 24 uur
Oplossen storingen7 x 24 uur
Storingsherstel90% binnen 8 uur
100% binnen 12 uur
HardwareherstelBinnen 24 kantoorurenAdvanced SLA

Meldingen storingen7 x 24 uur
Oplossen storingen7 x 24 uur
Storingsherstel90% binnen 4 uur
100% binnen 8 uur
Hardwareherstel

Binnen 24 kantooruren