+31 76 - 5331331
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol

VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) is een netwerkprotocol wat redundant uitgevoerde routers een automatische failover geeft. Dit wil zeggen wanneer de primaire router uitvalt, de secundaire back-up router hiervan op de hoogte is en automatisch het verkeer overneemt zonder dat hiervoor actie ondernemen moet worden. 

  • Open standaarden
  • Verhoogt uptime verbinding
  • Automatische router failover
  • Geen complexe configuratie vereist

Meer beschikbaarheid met VRRP

Wanneer bedrijven of organisaties een betere beschikbaarheid van hun verbinding wensen, wordt er vaak gekozen voor een redundant uitgevoerde verbinding. Dit is een perfecte oplossing wanneer de verbinding wegvalt met een oorzaak buiten uw pand. Maar ook intern kunnen er problemen voorkomen met de apparatuur, waardoor uw verbinding kan wegvallen. Door het simpelweg plaatsen van een tweede router zijn deze problemen niet opgelost. De routers moeten van elkaars beschikbaarheid op de hoogte zijn en automatisch overschakelen wanneer er één wegvalt. 

Bij een redundante verbinding van IP Visie is altijd zowel de verbinding als de apparatuur redundant. We adviseren daarom ook altijd om achter de managed routers geen enkelvoudige firewall maar een firewall cluster te plaatsen. U kunt dan eenvoudig de primaire firewall op de primaire router aansluiten en de secondaire firewall op de back-up router. Ook uw firewalls kunnen wij beheren met behulp van onze Managed Firewall dienst.

Hoe werkt VRRP?

Bij VRRP wordt een virtueel IP-adres geconfigureerd tussen de routers. Dit virtuele IP-adres kan op de firewall als default gateway worden ingesteld. Standaard reageert alleen de primaire router op verkeer naar dit IP-adres en staat de back-up router in stand-by mode.

Bij VRRP wisselen alle routers om de seconde “hello” pakketjes met elkaar uit. Aan de hand van deze pakketjes weten de routers van elkaars bestaan en of ze bereikbaar zijn. Wanneer de back-up router drie seconden lang geen antwoord ontvangt van de primaire router, gaat deze ervan uit dat de primaire router niet meer bereikbaar is en neemt hij het virtuele IP-adres over.

Wanneer de primaire router echter onbereikbaar wordt neemt de back-up router dit IP-adres over. Met VRRP zal de firewall dus bij uitval van de primaire router al het verkeer automatisch naar de back-up router sturen zonder dat de firewall merkt dat dit een andere router is, omdat de default gateway voor de firewall gelijk blijft.

 

Verschil tussen VRRP en HSRP?

Hot Stand-by Router Protocol (HSRP) is ontwikkeld door Cisco en kan ook enkel op Cisco apparatuur gebruikt worden. VRRP is de open variant van HSRP. Omdat IP Visie enkel met open standaarden werkt wordt er bij alle merken gebruik gemaakt van VRRP in plaats van HSRP van Cisco.