+31 76 - 5331331
Zakelijk glasvezel levertijd en oplevering
Glasvezel postcodecheck

Zakelijk glasvezel levertijd en oplevering

De levertijd voor Zakelijk Glasvezel bedraagt gemiddeld 3 tot 4 maanden. Dit is in het geval dat er nog geen fysieke vezels in het pand aanwezig zijn en alles nieuw moet worden aangelegd. De doorlooptijd van opdracht tot realisatie heeft alles te maken met de inrichting van het proces. Er komt nogal wat bij kijken om een pand aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. In de praktijk wordt een opdracht opgesplitst in ongeveer 20 deelprocessen en deze worden vaak verdeeld over meerdere partijen, die betrokken zijn bij de oplevering. Daarnaast zijn er een aantal factoren die ervoor zorgen dat de levertijd wordt vertraagd, maar ook een aantal factoren die de levertijd versneld, deze komen later dit artikel aan bod.

Garanties met betrekking tot levertijd

IP Visie garandeert nooit opleverdatums voor zakelijke glasvezelaansluitingen. Dit heeft alles te maken met het feit dat er onvoorziene omstandigheden kunnen optreden tussen de aanvraag en de gewenste realisatiedatum. Onze medewerkers zullen er in het voortraject alles aan doen om een verwachte opleverdatum aan te geven, die realistisch is, gebaseerd op de informatie die op dat moment bij ons bekend is. Na het verstrekken van een opdracht aan ons wordt de verbinding ge-engineerd en wordt een verwachte opleverdatum gecommuniceerd.

Levertijd versnellende factoren

Bestaande aansluiting - Zakelijk Glasvezel levertijd versnellende factor

Bestaande aansluiting in het pand

De levertijd kan fors worden verkort in het geval van zogenaamde on-net locaties. Dat wil zeggen dat er reeds een of meerdere vezelparen in het pand aanwezig zijn, die gebruikt kunnen worden om de verbinding werkend op te leveren. Aderparen zijn aanwezig wanneer in het verleden een Zakelijk Glasvezelverbinding is gerealiseerd in het pand. De belangrijkste factor hierbij is dat er geen vergunningen meer aangevraagd hoeven te worden, wat een positieve invloed heeft op de levertijd.

Levertijd vertragende factoren

Er zijn veel factoren die een negatieve invloed hebben op de levertijd. Indien een dergelijke omstandigheid zich voordoet, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. IP Visie heeft het recht om de meerwerkkosten in rekening te brengen en de order ‘on hold’ te zetten. U heeft de mogelijkheid de opdracht/order te annuleren of de wijziging te accepteren. Bij annulering en indien van toepassing worden de vergunningkosten  bij u in rekening gebracht.

Vergunningen - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vergunningen

In vrijwel alle gevallen dat glasvezel aansluitingen moeten worden gerealiseerd is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen bij de desbetreffende gemeente. In de meeste gevallen gaan hier 4 tot 6 weken overheen alvorens de vergunning wordt verstrekt. Pas nadat de vergunning binnen is mag worden gestart met de buitenwerkzaamheden zoals graven, lassen en blazen.


vakantie - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vakanties

Nederland kent twee vakantieperiodes in het jaar die samenhangen met de levertijden van zakelijk glasvezel. De eerste periode is de zogenaamde bouwvakvakantie in de zomer. De meeste bedrijven die actief zijn in de glasvezel industrie sluiten hun deuren voor 4 weken. Vaak wordt maar met een kleine bezetting doorgewerkt en dat is uitsluitend voor noodgevallen. In de periode rondom Kerstmis en Oud en Nieuw sluiten de meeste bedrijven hun deuren voor twee weken.


gesloten seizoenen - Glasvezel levertijd vertragende factor

Gesloten seizoenen

Vrijwel alle waterschappen in Nederland werken met een gesloten seizoen. Dit seizoen loopt van 15 oktober tot 1 april. In deze periode mogen er van de waterschappen geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan dijken of in de buurt van water. In de winterperiode is de kans op hoogwater het grootst en zeker in die periode moet de veiligheid van onze dijken optimaal zijn. Werkzaamheden kunnen de hoogte, stabiliteit en erosiebestendigheid van waterkeringen tijdelijk doen afnemen.


Vervuilde grond - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vervuilde grond

Nederland kent een aantal gebieden waar we te maken hebben met vervuilde grond. Een aantal gemeentes stellen speciale eisen in deze gebieden en eisen dan een bodemonderzoek. Dit verhoogt niet alleen de kosten van uw aansluiting, maar zorgt ook voor extra lange levertijden. Met name in de gemeenten Arnhem en Zaanstad zijn grote gebieden met vervuilde grond geconstateerd en worden aanvullende eisen gesteld en extra kosten berekend.


Vorstperiode - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vorstperiodes

In Nederland kunnen in de winter vorstperiodes optreden. Voor de glasvezelbranche zijn dat heel vervelende omstandigheden, omdat het materiaal niet te verwerken is bij temperaturen onder de 5 graden Celsius. Dit houdt in dat opdrachten moeten worden uitgesteld en worden herpland. Dit kan zorgen voor aanzienlijke vertragingen in het opleverproces.


Spoorrails, waterwegen - Glasvezel levertijd vertragende factor

Spoorrails, waterwegen en ondergrondse leidingstraten

Het kan voor komen dat we obstakels moeten omzeilen als spoorwegen, rivieren, kanalen, snelwegen en ondergrondse leidingstraten. In alle gevallen zal dit gepaard gaan met een langere levertijd, omdat er vaak speciale of meerdere vergunningen aangevraagd dienen te worden om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Wij zijn hierbij volledig afhankelijk van instanties als ProRail en Rijkswaterstaat.


Netwerkcapaciteit - Glasvezel levertijd vertragende factor

Netwerkcapaciteit

Sporadisch komt het voor dat klanten geconfronteerd worden met een tekort aan netwerkcapaciteit. Dit kan zijn doordat switches op de route tussen de klantlocatie en strategische knooppunten vol zitten. Normaal gesproken moet dit tijdens het design van de aansluiting boven water komen. Wanneer de netwerkadministratie echter niet overeen komt met de werkelijkheid kan dit soms tot onaangename verrassingen zorgen met betrekking tot de levertijd. Vaak moet op dat moment een beslissing worden genomen voor extra netwerkcapaciteit en dat gaat vrijwel altijd gepaard met grote investeringen. Het is een van de meest onaangename verrassingen, die kunnen optreden tijdens het traject en het zorgt vrijwel altijd tot een forse overschreiding van de geschatte levertijd.


Brandwerend afdichten - Glasvezel levertijd vertragende factor

Brandwerend afdichten

Indien het brandwerend afdichten niet uitgevoerd mag worden omdat dit (bijvoorbeeld in verband met verzekeringseisen) door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd moet worden, kan het vertraging opleveren betreft de levertijd. U zult namelijk voor het brandwerend afdichten zelf een gespecialiseerd bedrijf moeten aansturen.


Oplevering Glasvezel

De glasvezelverbinding wordt compleet werkend opgeleverd. Hieronder treft u de stappen die gemaakt worden voor het opleveren van een Glasvezel verbinding

Graven

Er wordt een sleuf gegraven naar uw pand en net onder het maaiveld wordt een gat geboord in de gevel om de kabel naar binnen te brengen. Daar wordt de kabel afgewerkt op een soort ISRA punt. Indien u beschikt over een mantelbuis waarin voldoende ruimte vrij is voor een kabel met een diameter van 2,5 centimer wordt deze bij voorkeur gebruikt om de kabel naar binnen te brengen.

Binnenbekabeling

Er wordt met een speciale flexibele kabel (diameter 1 centimeter) een verbinding gemaakt van het interne aansluitpunt naar uw patchkast (distributiekast).

Patchkast

In uw patchkast wordt de kabel afgewerkt op een glasvezelmodule. Deze module is 1 HE (hoogte eenheid) hoog en wordt geplaatst in uw patchkast. Met een speciale kabel wordt deze verbonden met een Ethernet Switch ( 1 HE).

Ethernetswitch

Standaard bevat de Ethernetswitch meerdere elektrische (RJ-45) en optische poorten. Deze Ethernetswitch is tegelijkertijd de NTU (Network Termination Unit). Op de eerste poort van de switch wordt doorgaans het Internet signaal gezet. Op deze poort zal de router worden aangesloten.

Router

De router bevat één of meerdere ethernetpoorten en wordt met behulp van een UTP kabel en RJ45 connector gekoppeld aan uw interne LAN, waardoor uw netwerk is verbonden met Internet. De monteur die de router en ethernetswitch oplevert laat zien dat hij toegang heeft tot Internet over de glasvezelverbinding. U bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen in uw eigen netwerk (LAN).

Oplossingen terwijl uw wacht

Wanneer u gaat verhuizen en u kunt niet langer in uw pand verblijven of er zijn andere zwaarwegende argumenten waardoor uw bedrijfsvoering in de problemen komt, kunnen wij als noodoplossing een 4G router of een voorloop-DSL inzetten, waardoor u (zij het beperkt en met extra kosten) toch de beschikking kunt krijgen over een werkende internetverbinding. Het is wel noodzakelijk om dit vooraf aan te geven, zodat wij met de uitgifte en planning hier rekening mee kunnen houden.


4G router

4G routers worden altijd in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van IP Visie. De kosten zijn afhankelijk van het model wat wij leveren inclusief bijbehorende SIM kaarten en een standaard hoeveelheid data. Verbruik boven het afgesproken quota wordt altijd op basis van het werkelijke verbruik nabelast. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat deze service wordt verleend op basis van "best effort". Dit houdt in dat wij nooit een bepaalde capaciteit kunnen garanderen qua internetsnelheid via de 4G router, omdat dit afhankelijk is van vele factoren waarop wij niet direct invloed kunnen uitoefenen.

Voorloop DSL

Wanneer op voorhand duidelijk is dat de levertijd van de glasvezel aansluiting te lang is kan worden overwogen om een ADSL of VDSL verbinding te leveren. Vaak kunnen dit soort verbindingen binnen 10 tot 15 werkdagen gerealiseerd worden.

Voor meer vragen neemt u alstublieft contact op met onze servicedesk op het telefoonnummer 076-5331331,