+31 76 - 5331331
Glasvezel contract
Glasvezel postcodecheck

Glasvezel contract

IP Visie kent een drietal standaard contracttermijnen voor glasvezel en internet verbindingen. Het is mogelijk om een 1-jarig, 3-jarig of 5-jarig contract af te sluiten. Bij het afsluiten van een contract met een langere looptijd kunt u in veel gevallen profiteren van een lager tarief voor zowel de eenmalige als de maandelijkse kosten.

Na afloop van de initiële contractduur is het mogelijk om uw glasvezel contract te verlengen voor een periode van 1, 3 of 5 jaar. Doet u niets (u tekent geen verlengingsvoorstel) dan zal uw verbinding maandelijks opzegbaar zijn. De tarieven die in het oorspronkelijke contract zijn afgesproken blijven van kracht.

Glasvezel contract verlengen

Uw glasvezelcontract is ingegaan op de datum waarop de glasvezel verbinding is opgeleverd, de zogenaamde Ready For Service datum. Afhankelijk van de afgesloten looptijd van het contract wordt de einddatum bepaald.

Uw contract verlengen is uitsluitend interessant indien de actuele tarieven lager zijn dan het bedrag dat u nu betaalt. Wanneer de huidige tarieven lager zijn dan de tarieven die u nu betaalt en u contractvrij bent (de initiele contractduur is verstreken), dan is het aantrekkelijk om uw contract te verlengen door middel van het tekenen van een verlengingsovereenkomst.

Glasvezelcontracten die afgesloten zijn voor 2015 zijn vrijwel altijd interessant om te laten toetsen vanwege het feit dat in veel gevallen de prijzen van de glasvezel access en Internet gedaald zijn. In een aantal gevallen is het mogelijk om meer bandbreedte voor hetzelfde maandbedrag te krijgen of is het mogelijk dat u minder gaat betalen voor dezelfde snelheid van uw internetverbinding.

Glasvezel contract opzeggen

Het is mogelijk om een overeenkomst gedurende de (initiële) contractstermijn vroegtijdig te beëindigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren middels een speciaal formulier, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt een afkoopsom in rekening gebracht. De hoogte van de afkoopsom wordt per contract apart berekend.

U kunt contact met ons opnemen voor het aanleveren van de juiste documenten en het berekenen van de juiste afkoopsom. Wanneer de initiële contractduur van uw abonnement is verstreken geldt dat er een opzegtermijn is van 1 maand. Het annuleren van een opdracht wordt beschouwd als een voortijdige beëindiging van het contract.

Neem contact met ons op om te bekijken of het financieel interessant is om uw contract te verlengen.